Kvízy Golfová pravidla - lehká obtížnost

Golfová pravidla - lehká obtížnost

Kvíz na ověření znalosti golfových pravidel.

Může být část Nedílné součásti hřiště považována za pohyblivou závadu? (2019)
Ano
Ne
Míč je ztracen. pokud ho hráč nenalezne do 3 minut? (2019)
Ano
Ne
Caddie je osoba, která v souladu s Pravidly pomáhá hráči, což může zahrnovat i nošení holí nebo péči o ně během hry. (2019)
Ano
Ne
Do hraničních objektů (plotů), od kterých není beztrestná úleva, se počítají i šikmé podpěry nebo kotvící dráty? (2019)
Ano
Ne
Lze považovat uvolněný kámen ve zdi za pohyblivou závadu? (2019)
Ano
Ne
Jsou jakákoli jiná odpaliště na hřišti (než to, ze kterého hráč právě hraje) součástí pole? (2019)
Ano
Ne
Pravda nebo lež? Jestliže hráč spustí míč na spojnici, aniž by zvolil referenční bod, má se za to, že referenčním bodem je bod na zmíněné spojnici, který je stejně daleko od jamky, jako místo, kde se spuštěný míč poprvé dotkl země.
Pravda
Lež
Pohnutí míče nemusí být viditelné pouhým okem? (2019)
Ano
Ne
Má hráč nárok na beztrestnou úlevu od hraničních objektů (například kolíků)?
Ano
Ne
Patří bankry mezi definované oblasti hřiště? (2019)
Ano
Ne

Přihlášení Golf News


OMEZENÝ POČET ZA SUPER CENY
350 Kč,-

Zahájen prodej voucherů 1fee2hráči na sezonu 2024, které umožňují na vybraných hřištích ve vymezeném čase po uhrazení jednoho fee hru dvěma hráčům. S ...